Súbory verejného obstarávania Rekonštrukcia domu smútku v obci Komoča

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/167-f3cb6b469f/Návrh zmluvy o dielo_Dom smútku_Komoča.doc
2http://voarchiv.eu/files/167-f3cb6b469f/Výzva na predloženie CP.pdf
3http://voarchiv.eu/files/167-f3cb6b469f/Príloha č.1.pdf
4http://voarchiv.eu/files/167-f3cb6b469f/Príloha č.2b.pdf
5http://voarchiv.eu/files/167-f3cb6b469f/PD -Stavebne upravy domu smutku.pdf
6http://voarchiv.eu/files/167-f3cb6b469f/PD-TS_stavebne upravy.doc
7http://voarchiv.eu/files/167-f3cb6b469f/Výkaz Výmer .xls
8http://voarchiv.eu/files/167-f3cb6b469f/Príloha č. 2a.xlsx