Súbory verejného obstarávania Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v obci Boheľov

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/Bohelov_UK-3.pdf
2http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/Bohelov_UK-2.pdf
3http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/Bohelov_UK-1.pdf
4http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/Bohelov_UK.doc
5http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/Tepelnotechnické posúdenie-Boheľov.doc
6http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/Plochá strecha-Boheľov.doc
7http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/Podlaha na teréne-Boheľov.doc
8http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/Obvodová stena-Boheľov.doc
9http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/staticke posudenie.docx
10http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/PO-1_Kulturhaz_Bohelov_Bogello_Model_(1).pdf
11http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/TSpo_15-059_Zateplenie_KD_ZŠ_Bogello_1.NP_plyn.do_100kW-_Kepesi_Bianka.pdf
12http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/E7.pdf
13http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/E2.pdf
14http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/Rekonštrukcia_KD_Bohelov.doc
15http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/E5.pdf
16http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/E4.pdf
17http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/E3.pdf
18http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/E6.pdf
19http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/E1.pdf
20http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/TS BOHELOV.docx
21http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A17.pdf
22http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A15.pdf
23http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A16.pdf
24http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A14.pdf
25http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A11.pdf
26http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A13.pdf
27http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A12.pdf
28http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A09.pdf
29http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A05.pdf
30http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A10.pdf
31http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A02.pdf
32http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A08.pdf
33http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A07.pdf
34http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A04.pdf
35http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A03.pdf
36http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A06.pdf
37http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/A01.pdf
38http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo.doc
39http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/Príloha č. 2b - Výkaz výmer.xls
40http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/Príloha č. 2a - Krycí list CP.xlsx
41http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/SP.pdf