Súbory verejného obstarávania DOM NÁDEJE VO FULIANKE

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/dom nadeje_fulianka_technicka sprava_ELI.pdf
2http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/dom_nadeje_fulianka_1.np_ELI.pdf
3http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/VÝKAZ DREVENÝCH PRVKOV KROVU_dom nadeje.pdf
4http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/dom_nadeje_fulianka_zaklady.pdf
5http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/dom_nadeje_fulianka_krov.pdf
6http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/dom_nadeje_fulianka_situacia.pdf
7http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/dom_nadeje_fulianka_technicka sprava.pdf
8http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/dom_nadeje_fulianka_1.np.pdf
9http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/dom_nadeje_fulianka_rezy.pdf
10http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/dom_nadeje_fulianka_pohlady.pdf
11http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/dom_nadeje_fulianka_podorys strechy.pdf
12http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
13http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/návrh zmluvy o dielo Fulianka.doc
14http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/Príloha č.1.pdf
15http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/Príloha č. 2b.pdf
16http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/092017DN - Dom nádeje vo Fulianke [zadanie].xlsx
17http://voarchiv.eu/files/185-bf91a9cb7b/Príloha č. 2a.xlsx