Súbory verejného obstarávania Materská škôlka Veľká Čierna– zateplenie a stavebné úpravy objektu

#Názov súboru
1https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d10.pdf
2https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d13-farba.pdf
3https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d14.pdf
4https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d9-2.pdf
5https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d12-farba.pdf
6https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d5.pdf
7https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d9-3.pdf
8https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d11.pdf
9https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d9-1.pdf
10https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d8.pdf
11https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d7.pdf
12https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d6.pdf
13https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d4.pdf
14https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d1.pdf
15https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d2.pdf
16https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká čierna -d3.pdf
17https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/scan196.PDF
18https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/scan195.PDF
19https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/scan197.PDF
20https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Veľká Čierna MŠ - bleskozvod.pdf
21https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Velká čierna Mš bleskozvod + zem Vv .pdf
22https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/MS-VCIERNA-UK1.pdf
23https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/MS-VCIERNA-UK-VV.pdf
24https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/MS-VCIERNA-UK-TS.pdf
25https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/EH-MS-VELKACIERNA-1.pdf
26https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/MS-VCIERNA-UK2.pdf
27https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/MS-VCIERNA-UK3.pdf
28https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/EH-MS-VELKACIERNA-2.pdf
29https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/EH-MS-VELKACIERNA-3.pdf
30https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
31https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/SP - Materská ŠKôLKA Veľká Čierna.pdf
32https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Zmluva o dielo.doc
33https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/A,B.spriev.sprava_upravena.pdf
34https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky.pdf
35https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Výkaz výmer - Materská školka Veľká Čierna p.č. 272-4-zateplenie a stavebné úpravy.xls
36https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Výkaz výmer - Velká čierna Mš bleskozvod + zem.xls
37https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Príloha č. 2b Výzvy na predloženie cenovej ponuky.pdf
38https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/D-tech,správa POV a BOZP_upravena.pdf
39https://voarchiv.eu/files/175-ccc52cea02/Príloha č. 2a Výzvy na predloženie cenovej ponuky.xlsx