Súbory verejného obstarávania Výstavba kompostoviska v obci Ňagov

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/Príloha č.1 - ZADANIE [VÝSTAVBA MALEJ KOMPOSTÁRNE V OBCI ŇAGOV].xls
3http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/Príloha č. 1 - Výzvy na predloženie CP.pdf
4http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/Príloha č.1 - Rekapitulácia objektov ZADANIA stavby.xls
5http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/Príloha č.3-Návrh zmluvy o dielo_Ňagov.doc
6http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/Príloha č.1 - Krycí list ZADANIA stavby.xls
7http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií.xlsx
8http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/SO 02 Pohlad čelný.pdf
9http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/Vrchné listy SO 04 oplotenie.doc
10http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/Vrchné listy SO 03 A nádrž.doc
11http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/Vrchné listy SO 02 pristr.doc
12http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/SO 01 Situácia 85.pdf
13http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/TS 04 oplotenie.doc
14http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/Vrchné listy AB.doc
15http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/Vrchné listy SO 01 kompost.doc
16http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/TS 03 A nadrž.doc
17http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/TS 01 kompost.doc
18http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/SO 04 Situácia.pdf
19http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/TS 02 Prístrešok.doc
20http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/SO 04 Pohlad, podorys, rez.pdf
21http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/SO 01 Priečne rezy 1-3.pdf
22http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/SO 02 Základy.pdf
23http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/SO 02 Rez.pdf
24http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/SO 02 Podorys.pdf
25http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/SO 01 Vzorový priečny rez.pdf
26http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/SO 02 Podorys krovu.pdf
27http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/Koordinačná situácia stavby.pdf
28http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/Situácia širších vzťahov.pdf
29http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/B TS 85t.doc
30http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/A TS 85t.doc
31http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/SO 01 Priečne rezy 4-5.pdf