Súbory verejného obstarávania TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE AUTOMATIZÁCIA SPRACOVANIA TOFU

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/290-12e2483883/Príloha č.4 - ČP.pdf
2http://voarchiv.eu/files/290-12e2483883/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
3http://voarchiv.eu/files/290-12e2483883/Príloha č . 3- ČP.pdf
4http://voarchiv.eu/files/290-12e2483883/Príloha č.5- ČP.pdf
5http://voarchiv.eu/files/290-12e2483883/Príloha č.6 - Návrh zmluvy_automatizácia.docx
6http://voarchiv.eu/files/290-12e2483883/Príloha č. 2b.xlsx
7http://voarchiv.eu/files/290-12e2483883/Príloha č. 1.pdf
8http://voarchiv.eu/files/290-12e2483883/Príloha č. 2a.xlsx