Súbory verejného obstarávania TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE KONTINUÁLNY PASTÉR

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/Príloha č 4- ČP.pdf
2http://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/Príloha č.6 - Návrh zmluvy_automatizácia.docx
3http://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/Výzva na predloženie CP.pdf
4http://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/Príloha č 5- ČP.pdf
5http://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/Príloha č. 1.pdf
6http://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/príloha č 3 -ČP.pdf
7http://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/Príloha č. 2b.xlsx
8http://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/Príloha č. 2a.xlsx