Súbory verejného obstarávania TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE KONTINUÁLNY PASTÉR

#Názov súboru
1https://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/Príloha č 4- ČP.pdf
2https://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/Príloha č.6 - Návrh zmluvy_automatizácia.docx
3https://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/Výzva na predloženie CP.pdf
4https://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/Príloha č 5- ČP.pdf
5https://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/Príloha č. 1.pdf
6https://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/príloha č 3 -ČP.pdf
7https://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/Príloha č. 2b.xlsx
8https://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/Príloha č. 2a.xlsx