Súbory verejného obstarávania Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o.

#Názov súboru
1https://voarchiv.eu/files/306-f3f3ba1082/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2https://voarchiv.eu/files/306-f3f3ba1082/NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY.doc
3https://voarchiv.eu/files/306-f3f3ba1082/Príloha č. 2 Rozpočet cenovej ponuky.xlsx
4https://voarchiv.eu/files/306-f3f3ba1082/Príloha č. 1 Technická špecifikácia.xlsx
5https://voarchiv.eu/files/306-f3f3ba1082/Kúpna zmluva – Príloha č. 3.docx