Súbory verejného obstarávania Obstaranie inovatívnej technológie pre spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o.

#Názov súboru
1https://voarchiv.eu/files/318-e36ad57c60/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2https://voarchiv.eu/files/318-e36ad57c60/NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY_Stroj na odlievanie polyuretánov.doc
3https://voarchiv.eu/files/318-e36ad57c60/NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY_Stroj na opracovanie pogumovaných valcov.doc
4https://voarchiv.eu/files/318-e36ad57c60/príloha č. 1.xlsx
5https://voarchiv.eu/files/318-e36ad57c60/príloha č. 2.xlsx
6https://voarchiv.eu/files/318-e36ad57c60/Kúpna zmluva – Príloha č. 3.docx