Súbory verejného obstarávania Kmeňová pásová píla

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/326-8f7c7ca5c9/Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf
2http://voarchiv.eu/files/326-8f7c7ca5c9/Vyzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
3http://voarchiv.eu/files/326-8f7c7ca5c9/návrh zmluvy.DOC
4http://voarchiv.eu/files/326-8f7c7ca5c9/Kúpna zmluva – Príloha č. 3.docx
5http://voarchiv.eu/files/326-8f7c7ca5c9/Kúpna zmluva – Príloha č. 2.xlsx
6http://voarchiv.eu/files/326-8f7c7ca5c9/Kúpna zmluva – Príloha č. 1.xlsx