Súbory verejného obstarávania Kmeňová pásová píla

#Názov súboru
1https://voarchiv.eu/files/326-8f7c7ca5c9/Záznam z vyhodnotenia ponúk_po oprave_pospisané.pdf
2https://voarchiv.eu/files/326-8f7c7ca5c9/Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf
3https://voarchiv.eu/files/326-8f7c7ca5c9/Vyzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
4https://voarchiv.eu/files/326-8f7c7ca5c9/návrh zmluvy.DOC
5https://voarchiv.eu/files/326-8f7c7ca5c9/Kúpna zmluva – Príloha č. 3.docx
6https://voarchiv.eu/files/326-8f7c7ca5c9/Kúpna zmluva – Príloha č. 2.xlsx
7https://voarchiv.eu/files/326-8f7c7ca5c9/Kúpna zmluva – Príloha č. 1.xlsx