Súbory verejného obstarávania Automatická rozmietacia a omietacia píla

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/327-ee515ff8af/Záznam z vyhodbotenia ponúk.pdf
2http://voarchiv.eu/files/327-ee515ff8af/návrh zmluvy.DOC
3http://voarchiv.eu/files/327-ee515ff8af/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
4http://voarchiv.eu/files/327-ee515ff8af/Kúpna zmluva – Príloha č. 2.xlsx
5http://voarchiv.eu/files/327-ee515ff8af/Kúpna zmluva – Príloha č. 3.docx
6http://voarchiv.eu/files/327-ee515ff8af/Kúpna zmluva – Príloha č. 1.xlsx