Súbory verejného obstarávania Automatická rozmietacia a omietacia píla

#Názov súboru
1https://voarchiv.eu/files/327-ee515ff8af/Záznam z vyhodnotenia ponúk po oprave_podpísané.pdf
2https://voarchiv.eu/files/327-ee515ff8af/Záznam z vyhodbotenia ponúk.pdf
3https://voarchiv.eu/files/327-ee515ff8af/návrh zmluvy.DOC
4https://voarchiv.eu/files/327-ee515ff8af/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
5https://voarchiv.eu/files/327-ee515ff8af/Kúpna zmluva – Príloha č. 2.xlsx
6https://voarchiv.eu/files/327-ee515ff8af/Kúpna zmluva – Príloha č. 3.docx
7https://voarchiv.eu/files/327-ee515ff8af/Kúpna zmluva – Príloha č. 1.xlsx