Súbory verejného obstarávania Mechanizácia pílnice

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf
2http://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/Príloha č.1b_Výkresová dokumentácia.pdf
3http://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
4http://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/návrh zmluvy.DOC
5http://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/Kúpna zmluva – Príloha č. 3.docx
6http://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/Kúpna zmluva – Príloha č. 2.xlsx
7http://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/Kúpna zmluva – Príloha č. 1.xlsx