Súbory verejného obstarávania Mechanizácia pílnice

#Názov súboru
1https://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/Záznam z vyhodnotenia ponúk_po oprave s podpisom.pdf
2https://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf
3https://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/Príloha č.1b_Výkresová dokumentácia.pdf
4https://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
5https://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/návrh zmluvy.DOC
6https://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/Kúpna zmluva – Príloha č. 3.docx
7https://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/Kúpna zmluva – Príloha č. 2.xlsx
8https://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/Kúpna zmluva – Príloha č. 1.xlsx