Súbory verejného obstarávania Obstaranie výrobnej linky pre spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o.

#Názov súboru
1https://voarchiv.eu/files/329-e442466b99/Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf
2https://voarchiv.eu/files/329-e442466b99/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
3https://voarchiv.eu/files/329-e442466b99/návrh Kúpnej zmluvy.DOC
4https://voarchiv.eu/files/329-e442466b99/Kúpna zmluva – Príloha č. 3.docx
5https://voarchiv.eu/files/329-e442466b99/Kúpna zmluva – Príloha č. 1.xlsx
6https://voarchiv.eu/files/329-e442466b99/Kúpna zmluva – Príloha č. 2.xlsx