Súbory verejného obstarávania Stolová vodorovná vyvrtávačka s príslušenstvom

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/330-1149ca0e0f/Záznam v vyhodnotenie prieskumu trhu.pdf
2http://voarchiv.eu/files/330-1149ca0e0f/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
3http://voarchiv.eu/files/330-1149ca0e0f/návrh Zmluvy.DOC
4http://voarchiv.eu/files/330-1149ca0e0f/Kúpna zmluva - Príloha č.2.xlsx
5http://voarchiv.eu/files/330-1149ca0e0f/Kúpna zmluva – Príloha č. 3.docx
6http://voarchiv.eu/files/330-1149ca0e0f/Kúpna zmluva - Príloha č. 1.xlsx