Súbory verejného obstarávania Obstaranie informačného systému, HW a SW vybavenia spoločnosti HO&PE FAMILY, s.r.o

#Názov súboru
1https://voarchiv.eu/files/335-5558b8db64/Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu.pdf
2https://voarchiv.eu/files/335-5558b8db64/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
3https://voarchiv.eu/files/335-5558b8db64/Zmluva o dielo - Príloha č. 1.xlsx
4https://voarchiv.eu/files/335-5558b8db64/Zmluva o dielo a licenčná zmluva.docx
5https://voarchiv.eu/files/335-5558b8db64/Zmluva o dielo – Príloha č. 3.docx
6https://voarchiv.eu/files/335-5558b8db64/Zmluvy o dileo - Príloha č. 2.xlsx