Súbory verejného obstarávania Výstavba chodníka v obci Dvorec

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/342-439d28f36c/Príloha č. 1 Projektová dokumentácia.zip
2http://voarchiv.eu/files/342-439d28f36c/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
3http://voarchiv.eu/files/342-439d28f36c/Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo.doc
4http://voarchiv.eu/files/342-439d28f36c/Príloha č. 2a Krycí list cenovej ponuky.xlsx
5http://voarchiv.eu/files/342-439d28f36c/príloha č. 2b- SO 01 Výstavba chodníka_Výkaz-Výmer.xls
6http://voarchiv.eu/files/342-439d28f36c/Príloha č.4_čestné vyhlásenie §32 od. 1 písm f).xlsx