Súbory verejného obstarávania Rekonštrukcia chodníka a verejných priestranstiev v časti obce Dvorec

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/350-610fd2e5fd/Výzva na predloženie CP.pdf
2http://voarchiv.eu/files/350-610fd2e5fd/Príloha č. 1_Projektová dokumentácia.zip
3http://voarchiv.eu/files/350-610fd2e5fd/Príloha č. 3_Návrh Zmluvy.doc
4http://voarchiv.eu/files/350-610fd2e5fd/Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritérií.xlsx
5http://voarchiv.eu/files/350-610fd2e5fd/Podmienky využitia subdodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.docx
6http://voarchiv.eu/files/350-610fd2e5fd/Príloha č. 4_Čestné_vyhlásenie.xlsx
7http://voarchiv.eu/files/350-610fd2e5fd/Príloha č. 2a_Zadanie_Výkaz_výmer.xls