Súbory verejného obstarávania Výstavba chodníka v parku pod kultúrnym domom

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/Príloha č. 1_Projektová dokumentácia.zip
2http://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/Príloha č. 2a_Zadanie_Výkaz_Výmer.xls
3http://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/Výzva na predkladanie CP.pdf
4http://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/Príloha č. 3_Návrh Zmluvy.doc
5http://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritérií.xlsx
6http://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/Príloha č. 4_Čestné vyhlásenie.xlsx
7http://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/Podmienky využitia subdodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.docx