Súbory verejného obstarávania Výstavba chodníka v parku pod kultúrnym domom

#Názov súboru
1https://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/Príloha č. 1_Projektová dokumentácia.zip
2https://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/Príloha č. 2a_Zadanie_Výkaz_Výmer.xls
3https://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/Výzva na predkladanie CP.pdf
4https://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/Príloha č. 3_Návrh Zmluvy.doc
5https://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritérií.xlsx
6https://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/Príloha č. 4_Čestné vyhlásenie.xlsx
7https://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/Podmienky využitia subdodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.docx