Súbory verejného obstarávania Revitalizácia oddychovej zóny v obci Malé Hoste

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/356-6ce0bd5c17/Výzva na predkladanie CP.pdf
2http://voarchiv.eu/files/356-6ce0bd5c17/Príloha č. 1_Projektová dokumentácia.zip
3http://voarchiv.eu/files/356-6ce0bd5c17/Príloha č. 3_Návrh Zmluvy.doc
4http://voarchiv.eu/files/356-6ce0bd5c17/Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií.xlsx
5http://voarchiv.eu/files/356-6ce0bd5c17/Príloha č. 2a_Výkaz výmer.xls
6http://voarchiv.eu/files/356-6ce0bd5c17/Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie.xlsx
7http://voarchiv.eu/files/356-6ce0bd5c17/Podmienky využitia subdodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.docx