Súbory verejného obstarávania Pásová píla s mechanizáciou

#Názov súboru
1https://voarchiv.eu/files/357-3dd1490cd8/Záznam z prieskumu trhu.pdf
2https://voarchiv.eu/files/357-3dd1490cd8/Príloha č.2 Výzvy - výkresová dokumentácia .pdf
3https://voarchiv.eu/files/357-3dd1490cd8/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
4https://voarchiv.eu/files/357-3dd1490cd8/Návrh Kúpnej zmluvy.doc
5https://voarchiv.eu/files/357-3dd1490cd8/Kúpna Zmluva_Príloha č. 1.xlsx
6https://voarchiv.eu/files/357-3dd1490cd8/Kúpna zmluva – Príloha č. 3.docx
7https://voarchiv.eu/files/357-3dd1490cd8/Kúona zmluva_Príloha č. 2.xlsx