Súbory verejného obstarávania Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Mostovej na praktickom vyučovaní

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/359-a805ef34b2/Výzva na predloženie ponúk.pdf
2http://voarchiv.eu/files/359-a805ef34b2/Príloha č. 2 Návrh zmluvy.doc
3http://voarchiv.eu/files/359-a805ef34b2/Príloha zmluvy - Subdodávatelia.docx
4http://voarchiv.eu/files/359-a805ef34b2/Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie.xlsx
5http://voarchiv.eu/files/359-a805ef34b2/Príloha č. 1 Cenová ponuka.xlsx